ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Dành cho những ai đam mê về thiết kế đồ gỗ, từ sinh viên thiết kế cho đến giới thiết kế chuyên nghiệp.

Thí sinh tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (2 người) với đối đa 2 tác phẩm dự thi.

Thí sinh nộp tác phẩm gốc, chưa được thương mại, chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông, chưa được triển lãm, chưa là sản phẩm tham gia bất kỳ cuộc thi nào.

TIÊU CHÍ CHẤM GIẢI

QUY TRÌNH CUỘC THI


Vòng 1 - Tuyển chọn: Nhận ý tưởng dự thi (hạn chót nộp bài 10/06/2022).
Kết quả vòng 1 - top 20 sẽ được công bố vào ngày 10/12/2020.

Vòng 2: Sản xuất sản phẩm mẫu (18/06/2022 - 18/08/2022)
Kết quả vòng 2 - top 8 sẽ được công bố tại triễn lãm Quốc tế VIFA EXPO 31/08/2022